Betingelser

Betingelser for bruken av Spigo hjemmesiden og spillene

 1. Aksept
  1. Betingelsene på denne siden er, til enhver tid, gjeldene for bruken av Spigo hjemmesiden.
  2. Betingelsene kan endres uten varsel, og det er alltid de nyeste betingelsene som gjelder.
  3. Betingelsene må godtas ved opprettelsen av en bruker på Spigo, men er for øvrig i det hele tatt gjeldende ved all bruk av Spigo hjemmesiden.

 2. Bruker
  1. Ved opprettelsen av en bruker må opplysningene være riktige der hvor det er påkrevd.
  2. Hvis en annen persons e-mail opplyses ved opprettelsen av en bruker, medfører dette øyeblikkelig politianmeldelse med angivning av IP nummer og tidspunkt for overtredelsen.
  3. Spigo forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev via e-mail.
  4. Hver juridisk person kan kun ha én aktiv bruker på Spigo, og det kan kun være én aktiv bruker på Spigo per juridisk person. Med andre ord er det ikke tillatt å ha flere aktive brukere, eller å dele brukere, på Spigo.
  5. Spigo kan, uten forvarsel, slette en bruker hvis betingelsene ikke blir overholdt. Videre forbeholder Spigo seg retten til å sperre adgangen til hjemmesiden for enkelte brukere på grunn av upassende adferdsmønster. Denne avgjørelsen tilhører ene og alene Spigo, og treffes uten hensyn til betalt medlemskap.

 3. Profil
  1. De bildene som lagres på Spigo hjemmesiden i forbindelse med opprettelsen av en profil, kan ikke være pornografiske, usobre eller i det hele tatt virke støtende.
  2. I forhold til profil bilder må bildet enten være laget i Spigos avatar editor, eller være av personen som selv har opprettet seg på Spigo. Ved sistnevnte skal det dreie seg om et nyere og velliknende portrettfoto uten for mye plass til overs.
  3. Spigo forbeholder seg retten til å fremheve profiler inkl. profilbilder på Spigos egen hjemmeside og på Spigos Facebook side. F.eks. i forbindelse med fødselsdager eller gevinster.

 4. Spill
  1. Spigo fralegger seg et hvert ansvar for feil, mangler og følgevirkninger av enhver art som spillene og/eller hjemmesiden måtte ha/forårsake. All bruk av hjemmesiden og spillene er på eget ansvar.
  2. Spigo vil imidlertid til enhver tid gjøre sitt beste for å korrigere feil og mangler, samt høre på brukernes kritikk og ønsker om forbedringer.
  3. Det er ikke tillatt å bruke elektroniske eller mekaniske hjelpemidler som på noen måte, direkte eller indirekte, automatiserer eller assisterer det at brukeren selv sitter og spiller. Er mistanken om overtredelse av dette sterk nok, politianmeldes forseelsen øyeblikkelig, og videre rettslige skritt iverksettes i det omfanget Spigo finner det nødvendig.

 5. Gevinster
  1. Gevinster vunnet på Spigo hjemmesiden, utbetales direkte til brukerens bankkonto. For å få utbetalt en gevinst må brukeren derfor ha en bankkonto, og være villig til å opplyse kontonummeret. Hvis brukeren IKKE har en bankkonto innenlands, betaler brukeren alle gebyrene i forbindelse med bankoverførselen. Det er pålagt et gebyr på NOK 25,00 for å heve fra kontoen sin.
  2. En gevinst må heves før det er gått ett år fra den vinnes, deretter forfaller rettigheten til å heve den. Dessuten må innestående over NOK 1 000,00 på brukerkonto, f.eks oppnådd gjennom en gevinst hvor vinneren i forveien har penger stående på brukeren sin, heves innenfor en måned.
  3. Retten til (fysiske) premier vunnet på siden (eksempelvis i premieturneringer, loddtrekninger og ander konkurranser) bortfaller, såfremt brukeren ikke svarer på vår henvendelse om å opplyse navn og adresse innenfor 90 dager, med mindre det i den pågjeldende konkurransen er opplyst en annen frist. Vi henvender oss til brukeren pr brev på Spigo eller i sjeldne tilfeller til den e-postadresse brukeren har opplyst.
  4. Premier og produkter som blir vunnet eller bestilt på Spigo.no, sendes ikke til andre land enn Norge. Spigos som blir vunnet på denne siden kan ikke overføres til andre Spigo sider.

 6. Kommunikasjon på Spigo
  1. Det er ikke tillatt å skrive reklamer, selge ting, eller ha et innhold som kan oppfattes støtende, på profilen sin. Dette gjelder også andre steder hvor man kan skrive ting som de andre brukerne kan se. Vi forbeholder oss retten til å slette materiale og innhold som vi finner upassende.